"AKTYWNY PRZEDSZKOLAK"

Od 3 listopada 2016 r. nasze Przedszkole realizuje innowacje metodyczno - organizacyjną " Aktywny Przedszkolak", której autorami są Monika Marczyńska, Anna Brańka, Elżbieta Kaletka, Agata Morek, Małgorzata Pawłowska, Aleksandra Smolec - Kuś, Monika Stokłosa, Dominika Świątkowska - Schejbal i Anna Wołczyk.
W prowadzonej innowacji nadrzędnym celem jest rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci poprzez ofertę zajęć dodatkowych realizowanych w naszym przedszkolu, takich jak:
- Mały kucharz
- Mały sportowiec
- Mały artysta
- Mały anglista
- Logorytmika
- Mali odkrywcy
Przedszkolowo.pl logo