O PRZEDSZKOLU

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach zlokalizowane jest przy ul. Lwowskiej 24.
W tym zabytkowym budynku mieści się także Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Biblioteka Pedagogiczna.
Przedszkole posiada ogrodzony teren, a w nim ogród przedszkolny-miejsce zabaw dla dzieci wyposażony w drewniane urządzenia ogrodowe i piaskownice.
Placówka mieści się niemalże w centrum miasta. Posiada 8 oddziałów, w tym 4 oddziały integracyjne. Uczęszcza do niej 195 dzieci, w tym także dzieci niepełnosprawne.

Przedszkole:
* Jest czynne od 6.00 do 17.00.
* Zapewnia dzieciom zdrowe i pyszne posiłki pełne warzyw i owoców.
* Posiada kadrę z pełnymi kwalifikacjami, która w przyjaznym klimacie wspomaga * rozwój każdego dziecka i stosuje nowoczesne, aktywizujące metody nauczania.
* Realizuje program adaptacyjny dla rodziców i dzieci nowoprzyjętych.
* Bardzo dobrze przygotowuje dzieci do kontynuowania nauki w szkole.
* Zapewnia wszechstronną pomoc psychologa, neurologopedy , terapeuty SI, fizjoterapeuty.
* Stwarza możliwości rozwijania uzdolnień i zainteresowań.
* W każdej grupie wiekowej odbywają się zajęcia z języka angielskiego i logorytmiki.
* Organizuje dla sześciolatków zajęcia z religii.
* Realizuje programy nauczania dostosowane do możliwości dziecka.
* Zapewnia zajęcia na świeżym powietrzu.
* Kultywuje tradycje regionalne i rodzinne poprzez organizowanie: "Spotkania z Mikołajem", "Andrzejek", "Przedszkolnego kolędowania", "Jasełek", "Dnia Babci i Dziadka"," Balu karnawałowego", "Pikniku rodzinnego".
* Organizuje zajęcia otwarte dla rodziców.
* Organizuje konkursy na terenie placówki, a także umożliwia dzieciom uczestnictwo w konkursach pozaprzedszkolnych.
* Organizuje krajoznawcze wycieczki autokarowe, wyjazdy do teatru, wyjścia do kina, do biblioteki.
* Organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi.
*Realizuje różnego rodzaju projekty unijne, które wpływają na polepszenie jakości kształcenia dzieci.


Dzieci czują się w naszym przedszkolu bezpiecznie!
Przedszkolowo.pl logo