ODDZIAŁ INTEGRACYJNY

W naszym przedszkolu istnieją również cztery oddziały integracyjne, do których uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne. Funkcjonują one na nieco innych zasadach niż oddziały ogólnodostępne. Są one mniej liczne (20 dzieci , w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych). W oddziałach tych pracuje większa ilość osób niż w pozostałych grupach. Jednocześnie na jednej zmianie pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wychowania przedszkolnego, tzw. prowadzący i pedagog specjalny, tzw. wspomagający oraz woźna oddziałowa, a w grupach dzieci 3-letnich pracuje dodatkowo pomoc nauczyciela. Nauczyciele starają się stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki dzieciom, nie tworząc sztucznego podziału ról między nauczycielem prowadzącym, a wspomagającym. Rolą nauczyciela wspomagającego jest wspieranie udziału dzieci niepełnosprawnych we wszystkich zajęciach organizowanych oraz dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości tych dzieci. Pedagog specjalny, poza pracą w grupie, prowadzi dodatkowo z dziećmi niepełnosprawnymi indywidualne zajęcia rewalidacyjne o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym.

Nauczyciele grupy integracyjnej stosują szereg różnorodnych metod i form pracy, aktywizujących zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne:
 • metody H. Olechnowicz ( “Medale”, “Królowanie”, “Gniazdowanie”) - rozwijające pozytywny obraz siebie;
 • metody M. Bogdanowicz (“Ruch i piosenka dla najmłodszych”, “W co się bawić z dziećmi?”, “Piosenki do rysowania”, “Od wierszyka do rysunku”, “Lewa ręka rysuje i pisze”) - akcentujące obecność każdego dziecka w grupie, rozwijające koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową;
 • zabawy KLANZY – integrujące dzieci zdrowe i niepełnosprawne w grupie
 • zajęcia “Poranny krąg” J. Kielina - stymulujące polisensoryczne poznawanie świata
 • “Programy Aktywności” M. C. Knillów - rozwijające świadomość własnego ciała oraz mechanizmy samokontroli i społecznej wrażliwości;
 • zajęcia “Ruchu rozwijającego” V. Sherborne - rozwijające bliskie, pozytywne relacje z partnerem i grupą, stymulujące rozwój percepcyjno-motoryczny;
 • zajęcia “Rytmy-gimnastyka z muzyką” R. Wynimko-Przyborowska- rozwijający koordynację ruchowo-słuchową i motorykę dużą;
 • Program „Rozpoznajemy, przeżywamy i wyrażamy własne emocje” J. Bali i A. Stanieczek -rozwijający umiejętność rozpoznawania, przeżywania i radzenia sobie z emocjami;
 • Program “Odczuwam, patrzę, działam” M. Domagalskiej – stymulujący rozwój integracji sensorycznej;
 • Program “Wzory i obrazki” M. Frostig, D. Horne - rozwijający percepcję wzrokową;
 • techniki relaksacyjne (ćwiczenia relaksacyjne, elementy muzykoterapii, masaże relaksacyjne) – rozwijające umiejętność odprężania i odreagowania napięć emocjonalnych.
 • alternatywnemetody komunikacji (piktogramy, gesty) - wspomagające proces komunikacji dzieci.
 • trening słuchowy metodą A. Tomatisa
 • zajęcia metodą integracji sensorycznej
Przedszkolowo.pl logo