PERSONEL PRZEDSZKOLA

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola stworzona została w oparciu o staranne dobranie bardzo dobrych wychowawców. Wyróżniają się oni cierpliwością, wysoką kulturą osobistą oraz wrażliwością na potrzeby naszych wychowanków. Zdecydowana większość nauczycieli posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne i w dalszym ciągu systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe. Wszyscy staramy się stworzyć przyjazny klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych wychowanków.

W naszym przedszkolu zajęcia z dziećmi prowadzi dwudziestu pedagogów (w tym psycholog i logopeda), a także fizjoterapeuta, nauczyciel języka angielskiego, katechetka. Pomaga im dwadzieścia osób personelu administracyjno-obsługowego.

KADRĘ PEDAGOGICZNĄ STANOWIĄ:

DYREKTOR:
- mgr CZECHOWICZ Monika - nauczyciel dyplomowany

ZASTĘPCA DYREKTORA:
- mgr DRZAZGA Jadwiga - nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELE:
- mgr BAKALARSKA Agata - nauczyciel dyplomowany
- mgr BEDNAREK Beata - nauczyciel dyplomowany
- mgr BRAŃKA Anna - nauczyciel dyplomowany
- mgr HOMEL Galas Karolina - nauczyciel kontraktowy
- mgr JAMRÓZ Renata - nauczyciel dyplomowany
- lic Jakubiec Karolina - nauczyciel kontraktowy
- mgr KALETKA Elżbieta - nauczyciel dyplomowany
- mgr MACIĄŻKA Izabela - nauczyciel dyplomowany
- mgr PAJĄK Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
- mgr PASTERAK Wanda - nauczyciel mianowany
- mgr PAWŁOWSKA Małgorzata - nauczyciel dyplomowany
- mgr PIECHOTA Monika - nauczyciel mianowany
- mgr Pietraszewska Alicja - nauczyciel kontraktowy
- lic POLAK Dorota - nauczyciel dyplomowany
- mgr RAK Mariola - nauczyciel dyplomowany
- mgr SMOLEC-KUŚ Aleksandra - nauczyciel dyplomowany
- mgr Ścibor Joanna - nauczyciel kontraktowy
- mgr ŚWIĄTKOWSKA-SCHEJBAL Dominika - nauczyciel dyplomowany
- mgr Warchał Anna - nauczyciel kontraktowy
- mgr Witerska Beata - nauczyciel kontraktowy
- mgr Zajda Dorota - nauczyciel stażysta


LOGOPEDA:
- mgr MOREK Agata - nauczyciel mianowany

FIZJOTERAPEUTA:
- mgr FURDZIK Anna - nauczyciel kontraktowy

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
- mgr WOŁCZYK Anna- nauczyciel kontraktowy

KATECHETA:
- mgr BZOWSKA Iwona - nauczyciel dyplomowany
Przedszkolowo.pl logo