ZAJĘCIA Z FIZJOTERAPEUTĄ

Już w 2004 r. w naszym przedszkolu została oddana do użytku sala do zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 10.618 złotych, z czego 60% dofinansował PFRON, a pozostałą kwotę pokryła Gmina Wadowice. Wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, za pośrednictwem, którego ze środków Państwowego Funduszu Osób niepełnosprawnych przedszkole otrzymało dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego został złożony w listopadzie 2003 roku, a rozpatrzony pozytywnie w maju 2004 roku. Warunkiem jego złożenia było prowadzenie oddziałów integracyjnych w przedszkolu, posiadanie odpowiedniego pomieszczenia oraz środki finansowe na pokrycie 40% zakupu.

Zakupiony sprzęt to między innymi: suchy basen rehabilitacyjny, materace, drabinka przyścienna, lampy do światło-terapii i relaksacji, piłki, różnorodne nawlekanki, mozaiki, sprzęt usprawniający ręce, pomoce do masażu i piktogramy. Od stycznia 2005 roku został zatrudniony w przedszkolu rehabilitant.

W roku szkolnym 2005/2006 - dzięki pomocy rodzica dziecka uczęszczającego do grupy "Motyle" - zaadaptowano duże pomieszczenie przedszkola, będące wcześniej pokojem nauczycielskim, tworząc w ten sposób dwa nowe pomieszczenia, z których jedno to obecnie sala do rehabilitacji, a drugie gabinet psychologiczno-logopedyczny.

Oprócz zajęć indywidualnych sala rehabilitacyjna służy również do zajęć grupowych pod opieką nauczycieli przedszkola i pedagogów wspomagających.

Przedszkolowo.pl logo